Μία εντόνως παρφουμαρισμένη IPA από σπίτι (κυριολεκτικά) για άντρες με ιδιαίτερα γούστα!

Έρχεται η “βάβω”

Μία εντόνως παρφουμαρισμένη IPA από σπίτι, κυριολεκτικά, για άντρες με ιδιαίτερα γούστα!

Tags: