Εμφιάλωση, ενανθράκωση και πρώτη δοκιμή τής BEER'D Pilsner

Εμφιάλωση, ενανθράκωση και πρώτη δοκιμή…

Εμφιάλωση BEER'D Pilsner To ... Ζυθοποιείο και οι μπύρες BEER'D Pilsner Ετικέττες προς κοπή και κόλληση στις φιάλες τής BEER'D Pilsner BEER'D PilsnerΕις Υγείαν!

 

ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ!!

Tags: