Επίσκεψη στο Strange Brew Taproom στο Κουκάκι για μερικές Jasmine...

Επίσκεψη στο Strange Brew Taproom στο Κουκάκι για μερικές Jasmine…

Ένας λιτός χώρος με πρωταγωνιστή τη μπύρα και ειδικά τις IPA στην οδό Φαλήρου 86 στο Κουκάκι που μας αρέσει οικογενειακώς!!!!

Επίσκεψη στο Strange Brew Taproom στο Κουκάκι για μερικές Jasmine... Επίσκεψη στο Strange Brew Taproom στο Κουκάκι για μερικές Jasmine...