Η πρώτη pilsner

Η πρώτη pilsner

οι μετρήσεις O.G. & F.G. (μετρήσεις πυκνότητας) είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό τού δυνητικού ποσοστού αλκοόλ στη μπύρα αλλά και γιατί υποδεικνύουν πότε έχει ολοκληρωθεί η ζύμωση

Tags: