ετικέττες | BEER'D

και όσο περιμένουμε σχεδιάζουμε

BEER’D, Ο ΨΑΓΜΕΝΟΣ, Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ και Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ.

Οι τέσσερις αρχικές ιδέες από τις οποίες επικράτησε η πρώτη.
Από ετικέττα καλά πάμε …