"ποιμενικός", μία ανοιξιάτικη West Coast IPA

“ποιμενικός”, μία ανοιξιάτικη West Coast IPA

Δροσερός και χαρμόσυνος! Έρχεται στην ώρα για το Πάσχα τού 2019 για να προσφέρει μία τερψιλαρύγγιο μέθεξη στους βαθιά θρησκευόμενους!