Πρώτη ζύμωση μπύρας στα “ριζά” τού Υμηττού

… και πρώτη φορά με Grainfather Glycol Chiller & London Ale III. ™ τής Wyeast Laboratories. Σε αναμονή τού αποτελέσματος.

Πρώτη ζύμωση στα "ριζά" τού Υμηττού | West Coast IPAΠρώτη ζύμωση στα "ριζά" τού Υμηττού τής "νέος" West Coast IPA & πρώτη φορά με Glycol Chiller & London Ale III. ™ τής Wyeast ... σε αναμονή τού αποτελέσματος. Πρώτη ζύμωση στα "ριζά" τού Υμηττού τής "νέος" West Coast IPA & πρώτη φορά με Glycol Chiller & London Ale III. ™ τής Wyeast ... σε αναμονή τού αποτελέσματος. Πρώτη ζύμωση στα "ριζά" τού Υμηττού τής "νέος" West Coast IPA & πρώτη φορά με Glycol Chiller & London Ale III. ™ τής Wyeast ... σε αναμονή τού αποτελέσματος.